• REKLAMLAR
  • Açık ilköğretim Okulu - Merak Edilen Sorular

 Açık ilköğretim okulu  için  merak ettiğiniz soruların yanıtlarını aşağıda yayınladığımız  makalelerden bulabilirsiniz. Hangi adayların başvuracağı ,başarı puanlarınızın nasıl hesaplandığı ,sınavda sorumlu olacağınız üniteler ,  kaçıncı sınıftan başlayacağınız , kayıt yenileme işlemleri .. vs gibi bir çok sorunun cevabı burada..

 

Açık İlköğretim Okuluna Kimler Müracaat edebilir?
Zorunlu eğitim yaşını bitirenlerden;
a) İlköğretimin 5 inci sınıfını tamamladığını belgelendirenler,
b) Yetişkinler 2'nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,
c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
d) İlköğretimin 6'ncı, 7'nci ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,
e)Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) maddelerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar başvurabilirler.
 

Açık İlköğretim Okulun'a Başvurular ve Kayıt Yenilemeler Nerelerden Yapılır?
Köy ilköğretim okulları hariç diğer bütün ilköğretim okullarından kayıt başvurusu yapılabilir.
 

Yeni Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
*Öğrenim Belgesinin aslı (Belgede mutlaka mühür, belgenin tarih ve sayısı belirtilmiş olması gerekmektedir.)
*Ziraat, Vakıfı ve Halk Bankası'ndan birine TC kimlik numarasına yatırılmış Yeni Kayıt Banka Dekontu
*Bir adet vesikalık fotoğraf
 

Kayıt Yenileme İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Ziraat, Vakıfı ve Halk Bankası'ndan birine TC kimlik numarası ile Kayıt Yenileme ücreti yatırılmış olması gerekir.
 

Açık İlköğretim Okulu'nun Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Başvuruları ve Sınavları Hangi Tarihlerde Yapılmaktadır?
AİO Web ana sayfasın da bulunan Açık İlköğretim Okulumönüsü altında ki Çalışma Takvimine 'ne bakınız.Dönem yeni kayıt tarihlerini kaçıranlar o dönemin sınavına kesinlikle alınmayacaktır. Ancak bir sonraki dönem sınavına katılabilirler. Örneğin; 1. dönemin kayıt tarihlerini kaçıranlar 2. dönemin sınavına katılabilirler, 2. dönemin kayıt tarihlerini kaçıranlar, 3. dönem sınavlarına katılabilirler.

Açık ilköğretim Okuluna kaçıncı sınıftan başlayacağım?
Açık ilköğretim Okulu'na kesin kayıt işlemi yapılmış öğrencilerden:
* İlk Okul Mezunu olanlar, 6.Sınıftan
*İkinci Kademe okur-yazar belgesi olanlar, 6.Sınıftan
* İlkokul Mezunu Olup Ustalık,Kalfalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar, 7.Sınıftan
* Dışardan Bitirme Belgesi veya tasdikname belgesi olanlar ise itibak işlemi sonucuna göre, belirlenen sınıftan başlarlar.
 

Tutuklu veya Hükümlüyüm Açık İlköğretim Okulu hizmetlerinden faydalanabilir miyim? Nasıl?
Tutuklu veya hükümlüler uzaktan öğretim hizmeti veren Açık İlköğretim Okuluhizmetlerinden yaralanabilirler. T.C. Adalet Bakanlığınca her ceza ve tutuk evinde bir öğretmen görevlendirilmiştir. Bu öğretmenler vasıtası ile şartları Açık İlköğretim Okuluna uyan adaylar bu okullara kayıt olabilir ve sınavlarda başarılı olarak mezun olabilirler. Bu öğrencilerimizin sınavları bulundukları ceza evinde gerçekleştirilir. Cezaevi öğretmenleri bu öğrenciler adına öğrencilik işlemlerinin takibini yaparlar.
 

Engelliyim; Açık İlköğretim Okulu hizmetlerinden yararlanabilir miyim? Nasıl ?
Engelli vatandaşlarımız Açık İlköğretim Okulu hizmetlerinden faydalanabilirler. Yeni kayıt dönemlerinde okulumuza kayıt olan öğrencilerimiz, engellerini beyan ederler ve özürlerini belgelerler.Müdürlüğümüz, sınav dönemlerinde bu öğrencilerimizin daha rahat ortamda sınava alınmaları için gerekli düzenlemeleri yapar. Örneğin; ortopedik engelli öğrencilerimizin giriş katında sınava alınmaları gibi. Ayrıca; kayıt döneminden sonra süreli veya geçici bir özrü oluşan öğrencilerimizin Açık İlköğretim OkuluMüdürlüğüne müracaat etmeleri halinde uygun ortamda sınava alınmaları sağlanır.
 

Sınavlarda Sorumlu Olduğunuz Üniteler Nelerdir?
Açık İlköğretim Okulu'nun yeni Yönetmeliğine göre; 1 yılda 3 sınav dönemi uygulaması ile her sınav sonunda bir üst sınıfa geçme kolaylığı getirildiğinden, o dönem sınavına girilecek olan dersin bütün ünitelerinden sorumlu olunacaktır.

Kayıt Ücreti ne kadardır?
Öğrenci adayları her dönem için, öğretim materyalleri, sınav ve diğer hizmet giderlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak üzere o öğretim yılı için belirlenen ücreti öder. Her yıl için belirlenen kayıt ücretleri yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzlarında belirtilir.
 

Kimler Kayıt Ücreti Ödemez?
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29.05.1998 Tarih ve 1998/1 Sayılı Genelgesi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve Terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile çocuklarından ve bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmeyecektir.
 

Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik Belgem var, bana faydası nedir?
İlkokul mezunu, ikinci kademe okur yazar belgesi olanlar ile, ortaokulun 1. sınıfından veya ilköğretim okullarının 6. sınıfından ayrılmış olduğu halde ayrıca 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi kanununa göre düzenlenmiş Kalfalık , Ustalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar Açık İlköğretim okulunda 6.sınıfın bütün derslerinden muaf sayılırlar. Yedinci sınıftan itibaren Açık İlköğretim okuluna devam ederler. Esnaf ve Sanatkar Odalarının verdiği belgeler geçerli değildir.

Açık İlköğretim Okulundan Öğrenim Belgesi (Tastikname) alarak ayrıldım yeniden kayıt olmak için ne yapmalıyım ?
Açık İlköğretim Okulundan Öğrenim belgesi alarak ayrılanlar, almış oldukları öğrenim belgelerinin asılları ile kayıt yenileme tarihlerinde köy okulları hariç kendilerine en yakın ilköğretim okulu müdürlüklerine başvurarak eski öğrenci numarasından kayıt yenileme yaptırabileceklerdir.
 

Kimlik Bilgilerimde değişiklik oldu ne yapmalıyım ?
Kendinize an yakın ilköğretim okulu müdürlüklerine başvurarak TC Kimlik numaranızı güncelletmeniz gerekmektedir.
 

Adres ve Sınav Merkezimi değiştirmek istiyorum ne yapmalıyım ?
İlgili ilköğretim okulu müdürlüklerine sınav tarihinden en geç 1 (bir) ay öncesine kadar başvurarak adres ve sınav merkezi bilginizi değiştirebilirsiniz.
 

Ders Seçme İşlemi nasıl yapılır ? Dönem sınavları yapıldıkça ders seçme işlemi nasıl gerçekleştirilecektir?
Yeni yönetmelik gereği Yeni Kayıt yapan ve Kayıt Yenileten öğrenci bir üst sınıftan en fazla dört ders seçebilecektir. Aşağıda değişik konumda yer alan öğrencilerle ilgili örnek ders seçme işlemleri yer almaktadır.

Örnek 1 : 6. sınıfa yeni başlamış bir öğrenci 6. sınıfın tamamından (Toplam 6 ders) ve 7. sınıftan seçtiği 4 dersten sınava girebilecektir. Bu öğrenci İlk sınavında 6. sınıftan 3 dersten 7. sınıftan da 2 dersten başarılı olsun. Kayıt yenilemesini yapan öğrenci için bir sonraki sınava gireceği dersler şu şekilde olacaktır. 6. sınıftan başarılamayan 3 ders, 7. sınıftan başarılamayan 2 ders ve 7. sınıftan seçilmemiş diğer 2 ders ayrıca 8. sınıftan seçeceği 4 ders şeklinde olacaktır.

Örnek 2 : 7. sınıfta kayıtlı bir öğrenci 6. sınıftan sorumlu 3 dersi var. Bu öğrenci kayıt yeniletirken 6. sınıftaki 3 dersten 7. sınıfın tamamından ve 8. sınıftan seçtiği 3 dersten sınava girebilecektir. ( bir dönemde en fazla 12 dersten sınava girilmektedir. Bu sebeple bu öğrenci 8. sınıftan 3 ders seçebilecektir.)

Örnek 3 : 6. Sınıfta kayıtlı bir öğrenci kayıt yeniletirken 6. sınıfın tamamı ve 7. sınıftan seçtiği dört dersten sınava girecektir. Sınavda 6. sınıfın Türkçe dersinden başarısız diğer girdiği tüm derslerden başarılı olsun , bu öğrenci bir sonraki kayıt yenilemede ders seçerken 6. sınıfıntan başaramadığı Türkçe dersi, 7. sınıftan geriye kalan 2 dersi ve 8. sınıftan seçtiği 4 dersi alarak sınavlara girebilir. Bu sınavlarda da yine 6. sınıftaki Türkçe başarısız diğer girdiği dersler başarılı olsun. Yine kayıt yenilerken 6. sınıftan başarısız Türkçe dersi ve 8. sınıftan geriye kalan 2 dersten sınava girilecektir. Bu sınav sonucunda 6. sınıf Türkçe başarısız 8. sınıf dersleri başarılı olsun. Bu durumda öğrenci 6. sınıftaki Türkçe dersini başarmadığı sürece mezun olamaz.
 

Kayıt Yenilememi Başka Bir İlköğretim Okuldan Yaptırabilir miyim?
Köy ilköğretim okulları hariç, kendinize en yakın ilköğretim okulundan kaydınızı yeniletebilirsiniz.
 

Mezun Oldum Diplomamı ne zaman nereden alabilirim ?
Açık İlköğretim okulundan mezun olan öğrenciler diplomalarını dönem sınavlarından takriben 1,5-2 ay sonra, dosyasının bulunduğu ilköğretim okulundan alabilirler.Etiketler: Açık ilköğretim Okulu Açık ilköğretim Okulu hakkında bilgi Açık ilköğretim Okulu soru cevap Açık ilköğretim Okulu merak edilen sorular Açık ilköğretim Okulu sık sorulan sorular

Yorumlar

derslerim iyi ama İngilizce cook zor be

by perihan 26.10.2013 17:28

arkadaşlar ben daha yeni dönemim napçağımı bilmiyorum kıtaplarda gelmedi

by semra 28.09.2013 10:16

ya ben 4 senedir okuyom ingilizceye takıldım hiçbiri muaf olmuyor

by sado 26.09.2013 14:59

ben daha sınava girmedim ama girmiş gibi oldum

by şeyda 25.09.2013 13:41

YA BU SINAV TARİHLERİNİ NERDEN ÖĞRENEBİLİRİZ BİR YARDIMCI OLSANIZ

by GALİP 17.05.2013 13:54

6. sınıf sınavına girdim kaç soru çözersem sınavvı geçebilirim

by azi 17.04.2013 11:37

çok güzelmiş gerçekten sizleri tebrik ediyorum

by by ayşe 14.04.2013 08:16

ben 2 yıldır devamlı sınava giriyorum ama 2 dersim varv ama bir türlü veremiyorum bileniniz varsa lüten cevap bekliyorum

by gülüm 04.04.2013 19:21

bende ingilizceden üç sefer girdim ama geçemedim ne yapacağım ben

by derya 01.04.2013 19:34

bende ingilizceden üç sefer girdim ama geçemedim ne yapacağım ben

by derya 01.04.2013 19:31

okumak istiyorum 6 tıncı sınıftayım sorularçokta zor değil önemli olan çalışmak

by by hasret 11.03.2013 13:07

süperrrrrrr tebrikler

by sudenaz 19.02.2013 17:29

süperrrrrrr tebrikler

by sudenaz 19.02.2013 17:26

hmm iyiymiş

by yok 12.02.2013 19:25

çok iyi aferin sana

by sudenaz 07.02.2013 15:17

ilköğretim belgem aldıktan sonra ben nasıl orta okul kaydımı yapabilirim yani nerede yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim

by by bilce 29.01.2013 19:14

waw supper

by hilal 12.01.2013 13:39

biryılda bitirmek istiyorum 6.7.8. sınıfı cok calişi,m herkese başarılar umutsuz olmayalim hangi yaşta olursak olalim ama başaralim

by neco 07.01.2013 18:08

çok güzel arkadaşlar herkese tavsiye ederim

by eray turhan 06.01.2013 11:07

çok saolun

by telsim 28.12.2012 20:15

okumak istemiyorruummm

by mustafa öztürk 18.12.2012 17:41

Mezunlar da faydalanabiliyor mu? mekerz kamp ste işi olanlar ya da yabancı dillerde işi olanlar? ncelik ğrencilerimizde olmak zere, personellerimiz de servis imkanından yararlanabilirler Mezunlar da faydalanabiliyor mu? mekerz kamp ste işi olanlar ya da yabancı dillerde işi olanlar? MerhabaBu servislerden personelimizde yararlanabilecek mi? MerhabaBu servislerden personelimizde yararlanabilecek mi?

by Sheena 10.12.2012 05:04

ya 2 yıldır aynı derselere giriyorum muaf felan oldum yokkkk

by gülşen 05.12.2012 23:50

ya 2 yıldır aynı derselere giriyorum muaf felan oldum yokkkk

by gülşen 05.12.2012 23:46

okumak istiyorum allahım ne olur bana ve benim gibilere yardım et başarılar

by çilem 30.11.2012 14:41

tam benim şansım

by by gamze 09.11.2012 10:20

ÜÇ DÖNEM GİRDİM 6,7,8.SINIFIDA VERDİM HERKEZE BAŞARILAR DAHA ÖNCEKİ SORULARDAN ÇIKIYOR VEYA BENZERLERİ KİTAPÇIKLARA GÖRE ÇALIŞIN GEÇMEK İSTİYORSAANIZ ŞİMDİ LİSEYE BAŞVURACAGIM SEVGİLER

by BAŞAK 02.11.2012 21:35

arkaşlar cokda zor deyil sorular aynı günde 2 defa oluyor sınav 6 ders 120 soru ilk ders sabah 10.da başlar ikincide 14.00 başlar aynı oda 6 ders 120 soru

by yanlız kurt 22.10.2012 07:27

ben daha sınava girmedim ama çok hecanlıyım arkadaşlar

by emine 16.10.2012 09:26

ben daha sınava girmedim ama çok hecanlıyım arkadaşlar

by emine 16.10.2012 09:04

8 sınıf matematik dersim kaldı muaf olurmuyum ortalama 8 sınıf matematik dersi43 düşüyo

by ayşe 12.10.2012 13:10

BENİ İKİCİNİ KEDEM OKUR YAZ ALMAK İSTİYORUM BANA YARIDICI OLURMUSUN, BN,İKİ SINIFI TERKİ

by METİN DEMİR 08.10.2012 17:24

Ben sadece ortaokulu okuycam yardım edin kolay sorun lutfen

by Zülal 04.10.2012 20:48

en ğüzeli çok güzel biders

by dilara 04.10.2012 11:54

kıtaplar ne zaman gelecek ya arkadas bana ıkı hafta sonra dedılerr ..

by haydut 04.10.2012 09:51

benimde 15 yaşında bir kardeşim var hiç okula gitmedi şimdi açık ilköğretime 1. sınıf tan başlamak istiyor lütfen yardım edin şimdiden teşekkürler

by semih 27.09.2012 07:55

21 eylülde kayıtlar doldu bn kayıt yaptıramadım hastaydım ama hastaneden rapor alırsam kayıt yaptırma şansım varmış bu doğrumu lütfeeen yardımcı olurmusunuz.

by damla 22.09.2012 14:37

ben 6 sınıfını bıtırdım ama7v8 okumadım okumak ıstıyorum sizden destek istiyorum

by hazal 18.09.2012 08:11

sınavda toplam kaç soru soruyorlar en çok hangi dersten soruyorlar yardımcı olurmusunuz

by nur 14.09.2012 21:11

BENIMDE DAHA KITAPLARIM GELMEDI. ACIKILKOGRETIM 6.SINIF =(

by kopi 13.09.2012 15:23

ben 38 yaşındayım soruları biraz daha kolay sorsalar ve tabiki matematiği biran önce liseye gitmek istiyorum

by sevgi 11.07.2012 19:56

slm arkaadaşlar ben öğrenci girişini bulamıyorum yardım edermisiniz

by ali 09.07.2012 13:06

Önemli arkadaşlar! Sınavda iptal edilen soru nasıl değerlendiriliyor? Dersi geçmek için 9 doğru gerekiyor, benim 8 doğrum var ama dersin 1 sorusu iptal edildi. Geçebilir mym?

by NUR 05.07.2012 20:57

Önemli arkadaşlar! İptal edilen sorular nasıl değerlendiriliyor? 8 doğrum var ama sınavda 1 soru iptal edildi? Geçebilir miyim?

by NUR 05.07.2012 20:54

okmak istiyorum amaders kitaplarının sayfaları çok beyaz hevesim kurtsağımda kalıyor ve otuz beş yaşındayım lütfen şu sayfaları renklendirin beyaz gözümü alıyor okuyamıyorum

by imren 20.06.2012 18:09

kalan 1 yada 2 ders verilemezse ne olur muaf olunmuyormu

by by ayşe 07.06.2012 23:39

bi arkadaşım 4. sınıfı bitirip okulu bırakmıştı şimdi devam etmek istiyor 5.sınıftan devam etmek için ne yapmalı yardımcı olur musunuz?

by eslem 05.06.2012 17:13

tebrikler güzel sonuç ama şu matematigi daha kolay sorsunlar ne olur herkes şikayette bulunsun benim sadece matematigim kaldı ama geçemiyorum

by selda 07.05.2012 18:53

ben 6. sınıfın bütün derslerinden ve 7. sınıfın 4 tane dersinden sınava girdim ve bütün derslerimi geçtim çok şükür şimdi ben 1 hazirandaki sınavda 8. sınıfın bütün dersleri ve 7. sınıfın 2 tane dersinden mi sınava girecem ve bu derslerden sınava girerde kalmadan bunlarıda geçersem mezun olabilecekmiyim?

by esin 03.05.2012 13:35

seni zeka küpü sniiiiiiiiiiiii

by hilal 02.05.2012 19:31

bir daha benim seviyemi geçme

by hilal 02.05.2012 19:27

SÜPER Bİ İŞ TEBRİKLER

by BÜŞRA 12.03.2012 15:51
İsim: