Tam Ekran


oyuncini
Reklam
  • Fotoelektrik Konu Anlatımı
  • Fotoelektrik olayın varlığı klasik elektromagnetik teori ile anlaşılabilir, çünkü metallerin elektron içerdikleri o zamanlar bilinmekte idi ve bunlar ışık soğurumu ile ivmelendirilerek metalden koparılabilirler. Işık bir elektromagnetik dalgadır ve ışığın elektrik alanı elektrona e.E/m ivmesini kazandırır. Fakat yukarıda değinilen şiddet ve frekans bağımlılıkları klasik teori çerçevesinde kalınarak açıklanamaz. Işığın şiddeti ε2 nin zaman ortalaması ile orantılıdır. Şiddetin artması ε2 nin ve dolayısı ile elektronların ivmesinin artması demektir. Bu ise sökülen fotoelektronların kinetik enerjisini artırır. Üstelik bunun frekans ile ilişkisi yoktur. Bu klasik sonuçlar ise gözlemlerle çelişmektedir.
  • Etiketler: Fotoelektrik Konu Anlatımı  Fotoelektrik Konu Anlatımı video  Fotoelektrik Konu Anlatımı izle  Fotoelektrik Konu Anlatımı konu anlatımı video  Fotoelektrik 12. sınıf   
  • İzlenme:16291
İsim: