• REKLAMLAR
  • Maria Montessori Hakkında Bilgi

Maria Montessori Kimdir?

İtalyan kadın hekim ve eğitimci (Chiaravalle, Ancona yakınında, 1870 – Noordvvijk, Hollanda, 1952).

Geliştirdiği eğitim yöntemini, 1906′dan başlayarak Roma’da, çalışan kadınların çocuklarının bakıldığı halka yö­nelik “çocuklar evi” (Case dei bambini) adlı kuruluşlarda uyguladı. Bu yöntem, F. Fröbel’in çocuk bahçelerinin (yuva) [1837] yanı sıra itard ile Seguin’in duyumlar ruh- biliminden esinlenir. Bu yöntemde çocuk, öğretim etkinliklerinde özgür bırakılır ve okul eğitiminin zorlayıcılığına gerek kal­madan, salt beş duyusunun eğitimi yoluy­la aşamalı bir biçimde öğrenmeyi öğre­nir. Sıcaklık kavramını öğretmek için de­ğişik ısılarda su banyoları; temizlik kavra­mını kazandırmak için sınıfta toz bezi, sü­pürge, faraş vb. kullanımı; her çocuğun boyuna Uygun tek kişilik masalar; renkle­ri belletmek için yün yumakları ve renkli kartlarla oynama; çocuklarda dizi, ölçü ve sayı kavramlarının gelişmesini sağlamak için yap-bozlar, geçmeli oyuncaklar, kü­çükten büyüğe ve ağırlık sırasına göre di­zilmiş cisimler; okuma yazma öğretmek için yeri değiştirilebilen pürtüklü harfler; bağcık bağlamayı ya da düğme ilikleme­yi belletmek için delikli çerçeveler vb. “Yönlendirici” (kadın öğretmen) sesini hiç yükseltmemekle yükümlüdür. Çocuğun kendi üzerinde daha iyi bir denetim ku­rabilmesi için zorunlu bir “sessizlik dersi” de vardır. Oyunlar ve bedensel alıştırma­lar hep öğretici niteliktedir. Montessori yöntemi, yönlendiricinin kuralcı tutumu ve vazgeçilmez olması nedeniyle, ayrıca eği­tici malzemenin zorlayıcılığı ve karmaşık­lığı açısından kimi zaman eleştirildi. Bu­nunla birlikte birçok anaokulu ve anasınıfı bu yöntemden esinlenir.

Montessori’nin yayınladığı yapıtlar:

  • Çocuklar evi (Case dei bambini) [1888];
  • II Melodo della pe­dagogla scienlifica applicata ali’ educa- zione infantile (Bilimsel eğitim yöntemle­rinin çocuk eğitimine uygulanması) [1909];
  • L’autoeducazione nelle scuole ele- mentari (ilkokulda özeğitim) [ 1916];
  •  Ço­cuk eğitimi (Segretto dell’infanzia) [1930];
  •  il bambino in famiglia (Ailede çocuk) [1936];
  • Formazione dell’uomo (insanın ye­tişmesi) [1949];
  •  La mente del bambino (Çocuğun zihin yapısı) [1952],


Etiketler: kim była maria montessori maria montessori metodu maria montessori eğitimi maria montessori kitapları maria montessori oyuncakları maria montessori hayatı montessori eğitim metodu

Yorumlar

İsim: